Grønne Grunde information

Hjertetræ
Dato: 23-04-2015
Et træ med yndige blade
Se hele artiklen/nyheden - klik her
 
Kæmpestenbræk
Dato: 23-04-2015
Dæk bunden og få forårsblomster i tilgift
Se hele artiklen/nyheden - klik her
 
April måneds rim
Dato: 23-04-2015
Der er altid tid til et rim om måneden og en plads til blå blomster i haveplanen
Se hele artiklen/nyheden - klik her
 

Se alle nyheder/artikler

Plejemanualer til grønne områder - fordi det grønne aldrig er stillestående - alting gror!


Den rigtig god ide få lavet en plejemanual. En sådan manual henvender sig mest til virksomheder og boligselskaber, der enten har ansat mandskab til at foretage pleje og vedligeholdelse eller henter hjælp udefra.
 

Grønne Grunde tilbyder at udarbejde professionelle plejemanualer ud fra kundernes ønsker og behov.

Manualen er det perfekte værktøj som arbejdsplan og som udgangspunkt for indhentning af tilbud og indgåelse af vedligeholdelseskontrakter.

Grundlaget er bogen ”Pleje af grønne områder". Et arbejdsredskab udarbejdet af brancheforeningen Danske Anlægsgartnere.

Udgangspunktet for en plejemanual er en gennemgang af området, hvor kunden og en rådgiver fra Grønne Grunde er tilstede.

Her bliver der taget stilling til, hvilke ønsker der er for områdernes udseende.
Ved hovedindgange, og andre meget synlige steder, ønskes plejen ofte optimal, hvor man derimod ikke har så store krav til områder, der ikke benyttes så meget eller ikke er så synlige. 

Grønne Grunde fastlægger og registrerer derefter de forskellige arealtyper, hvorunder de forskellige elementer hidrører, samt opmåler arealerne - arealregistrering. Et elementeksempel med forklaring kan hentes som pdf-fil.
Ud fra dette laves plejemanualen som beskriver nøjagtigt, hvordan man ønsker områderne skal se ud og hvilke plejetiltag der skal være - hvilke opgaver der skal udføres, samt hvor ofte det skal gøres, for at områderne opretholder det ønskede udtryk.
 
Lav rød snebær - Symphoricarpos x chenaultii (Foto: Grønne Grunde)
Eksempel på elementet: Bunddækkende buske

Til forsiden

 Forside af ´Pleje af grønne områder´

Forside af "PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER", udgivet af Forlaget Grønt Miljø


Arealerne bliver opdelt i følgende arealtyper:Græs, blomster, buske, hække og hegn, træer, vand, belægninger, udstyr, renholdelse og service.

Arealtyperne bliver derefter opdelt i elementer. Buske kan for eksempel opdeles i:

Prydbuske, bunddækkende buske, busket og krat.

Jeg ønsker at blive kontaktet uforpligtende:
Navn: Tlf: Email:
Besked:
  Grønne Grunde | Strandbakken 60 | Klinteby Frihed | 4736 Karrebæksminde | Tlf 60 89 40 98 | info@groennegrunde.dk